1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Elbląskie Centrum Usług Wspólnych, przy ul. Saperów 14C w Elblągu.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 55 625 68 08/ 55 625 68 00
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, o których mowa w art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządnie powiatowym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a następnie - w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 5. Podanie danych osobowych jest: - obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, - dobrowolne, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

            Inspektor Ochrony Danych:

            Artur Gronek, tel. 55 625 68 08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
            Z-ca  Maria Drezner, tel. 55 625 68 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.