Deklaracja dostępności serwisu internetowego Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych


Elbląskie Centrum Usług Wspólnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ecuw.elblag.eu

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • niektóre treści nie posiadają alternatywnych opisów tekstowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiatury

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anetta Tatarewicz-Łata.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 625 68 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Elblągu
 • Adres: 82-300 Elbląg ul. Łączności 1
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 239 30 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Elbląskie Centrum Usług Wspólnych w Elblągu zajmuje budynek podpiwniczony czterokondygnacyjny z poddaszem użytkowym z jednym wejściem głównym od strony ulicy Saperów.

Przy budynku jest podjazd. Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidzące i słabowidzące. Wewnątrz po prawej stronie pod domofonem znajduje się informacja: "Obiekt wyposażony w schodołaz. W celu wezwania obsługi proszę użyć domofonu". W Elbląskim Centrum Usług Wspólnych znajduje się również wózek inwalidzki.

W budynku nie istnieje rozkład pomieszczeń dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzeń do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest jedynie korytarz przy wejściu i punkt obsługi dla osób niepełnosprawnych  oznaczony kontrastowo na parterze budynku. Na parterze znajduje się także toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Osobom zgłaszającym problem z przemieszczaniem się świadczona jest obsługa na parterze w punkcie obsługi dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.