SZANOWNI PAŃSTWO!!!

 

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2
Dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych informuje, że

wszystkie sprawy związane z działalnością placówki oraz jednostek obsługiwanych
realizowane są przede wszystkim drogą elektroniczną.

Do minimum prosimy ograniczyć osobiste wizyty w ECUW

 

Dostarczenie dokumentów z jednostek odbywa się,
wyłącznie w wyznaczonym terminie (poniedziałek)
przez kierowców obsługujących wyznaczone placówki.

 

Powyższe postanowienia obowiązują do czasu odwołania.

Elbląskie Centrum Usług Wspólnych jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Elbląg, powołaną na mocy uchwały nr VIII/240/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 roku. Działalnością Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych kieruje Dyrektor Centrum.
Elbląskie Centrum Usług Wspólnych rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 2020 roku, a z dniem 1 kwietnia 2020 roku obejmie usługą wspólną 58 jednostek oświatowych oraz 3 żłobki działające w Elblągu.
Centrum zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę organizacyjną, finansową i administracyjną, polegającą na:
1) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych, w tym przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowywania planów finansowych oraz ich zmian;
2) prowadzeniu spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych;
3) sporządzaniu sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych;
4) obsłudze finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz pomocy materialnej dla uczniów jednostek obsługiwanych;
5) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami;
6) zorganizowaniu oraz finansowaniu zasobu kadrowego obejmującego osoby wyznaczone do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
7) zapewnieniu obsługi prawnej.