Nasze zadania:

Elbląskie Centrum Usług Wspólnych jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Elbląg, powołaną na mocy uchwały nr VIII/240/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 roku. Działalnością Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych kieruje Dyrektor Centrum.
Elbląskie Centrum Usług Wspólnych rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 2020 roku i obejmie usługą wspólną 56 jednostek oświatowych,  4 żłobki oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.
Centrum zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę organizacyjną, finansową i administracyjną, polegającą na:
1) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych, w tym przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowywania planów finansowych oraz ich zmian;
2) prowadzeniu spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych;
3) sporządzaniu sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych;
4) obsłudze finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz pomocy materialnej dla uczniów jednostek obsługiwanych;
5) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami;
6) zorganizowaniu oraz finansowaniu zasobu kadrowego obejmującego osoby wyznaczone do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);